Navicup Audiogiidi loomist aitab rahastada Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi turismi ärimudeli rahastusprogrammi.

Projekti eesmärk on turule tuua unikaalne tehnoloogiline lahendus – täisautomaatne audiogiidi loomise platvorm, kus iga huviline saab luua endale sobiva audiogiidi tuuri (linna-, loodus-, lossituurid jne). Uue lahenduse peamine väärtus seisneb selles, et see võimaldab turismiettevõtjatel luua külalistele uusi huvitavaid väljundeid, hõivata uusi kliendisegmente, vähendada olemasolevate süsteemide töös hoidmise kulusid ja seeläbi panustada kogu Eesti turismisektori konkurentsivõime kasvu.

Projekt sai kaasrahastuse koos CityTour’i opereeriva Hansabussiga, kellega koos luuakse digitaalne vanalinna audiotuur individuaalsete turistide jaoks. CityTour’i jaoks tähendab see uut turusegmenti, ehk turiste, kes ei liiklevad jalgsi (Tallinna vanalinnas on bussiliiklus keelatud) või kasutavad teisi liiklusvahendeid kui CityTour bussid. Pilootprojekti tutvustatakse ka teistele turismiettevõtetele ning ka kohalikele omavalitsustele kes saavad oma piirkonna regulaarliinid muuta uudse tehnoloogilise lahendusega digitaalseteks giidituurideks. Projekti toetati summaga 1196 eurot.