Muudatus avalikel maakonna bussiliinidel

Harjumaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal olulisi muudatusi seoses üle-eestilise tasulise maakonnatranspordi taastamisega ei toimu.

Alates 22.01.2024 toimub muudatus, kus seni tasuta sõiduõigust avalikel maakonna bussiliinidel pakkunud piirkondades muutub süsteem tasuliseks. Meie piirkonnas puudutab see Läänemaa avalikke bussiliine. Harjumaa, Raplamaa ja Lääne-Virumaa on olnud kogu aeg tasulised. Küll jääb kehtima tasuta sõiduõigus soodustuste saajate gruppidele, kui on soodustuse alused (vanuseline, puudega seotud või töövõimetusega seotud) täidetud.

0-eurose piletiga sõitmise õigus:
• nooremad kui 19 (kaasa arvatud) eluaastat;
• vanemad kui 63 (kaasa arvatud) eluaastat;
• osalise või puuduva töövõimega isikud;
• töövõimetuspensionärid;
• keskmise või raske puudega 17-aastased või vanemad isikud;
• sügava puudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos sügava puudega isikuga;
• raske liikumis- või nägemispuudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos raske liikumis- või nägemispuudega isikuga;
• Ukraina sõjapõgenikud vastavalt tasuta sõiduõiguse kehtivusele sõidukaardil.
Ühistranspordiseaduse § 34 alusel tasuta sõiduõigus
• Laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud
• Puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera.

Harjumaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal olulisi muudatusi seoses üle-eestilise tasulise maakonnatranspordi taastamisega ei toimu.

Harjumaal korrigeeritakse 4 tsooni piletite hindasid. Sularahaga ostetav 1.-4.tsooni üksikpilet hakkab maksma 3,80.- eurot, e-rahaga üksikpilet 2,85.- eurot ja 30 päeva pilet 57.- eurot.

Soodustuste osas muudatusi ei toimu. Endiselt on tasuta sõit alla 20 aastastel ja üle 63 aastastel sõitjatel. Soodustuste saamiseks soovitame kasutada isikustatud ühiskaarte. Ka töövõimetutel, osalise töövõimega või puuetega inimestel soovitame oma sõidusoodustus ühiskaardiga siduda, selleks tuleks võtta ühendust Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega, info@ytkpohja.ee

NB!
Eelpool toodud reisijatel on õigus oma sõidusoodustust bussi sisenedes tõendada ka muu dokumendiga( töövõimetuskaardiga, puudekaardiga), misjärel on bussijuhil kohustus neile väljastada 0-hinnaga paberpilet. Täpselt samamoodi nagu see on kehtinud ka seni.

21.12.2023 Regionaalministri määrus nr 111 „Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil ning sõidusoodustused“.
Vt p 6 Sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi olemasolu korral saadakse pilet hinnaga 0 (null) eurot, mis väljastatakse sõitjale paberpiletina, kui soodustus ei ole kantud sõidukaardile.

 

Loe lähemalt Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse lehelt: